UNITES Systems a.s. - Inovativní ATE řešení, polovodičové testování a měření - Top produkty, Metody odhalování padělků elektronických součástek

Polski  Slovensky  Italiano  Pусский  Español  Français 
Kontakt  English  Deutsch  Česky 

UNITES Systems a.s. - Inovativní ATE řešení, polovodičové testování a měření - Top produkty, Metody odhalování padělků elektronických součástek

Úvodní strana » Top produkty » Metody odhalování padělků elektronických součástek

Metody odhalování padělků elektronických součástek

  Poznáte rozdíl

  Metody odhalování padělků elektronických součástek / padělky součástek

  padělky součástek

Není tajemstvím, že padělky součástek a jejich extrémně narůstající počet jsou akutním problémem, který již způsobil (a bohužel i nadále bude způsobovat) vysoké škody napříč mnoha oblastmi průmyslu. Do této skupiny však nepatří jen „padělky“

v původním významu tohoto slova, kdy „správně“ označené pouzdro je buď úplně prázdné, nebo obsahuje zcela jinou součástku či vnitřní strukturu, ale zdrojů takto označovaných a problémových součástek je celá řada. Patří mezi ně komponenty recyklované ze starých desek plošných spojů, kde přehřátím během demontáže, nebo vlivem nedostatečné ESD ochrany při manipulaci může dojít k degradaci parametrů, ale také v podstatě funkční součástky, které vůbec neprošly výstupním testem, nebo byly právě takovým testem vyřazeny kvůli většímu rozptylu parametrů, kmitání, nestabilitě apod. a neměly být vůbec uvedeny na trh. To je nejnebezpečnější případ, protože výstupní kontrola výrobku obsahujícího takovou součástku nemusí problém zachytit a ten tak může nastat až při dlouhodobém zatížení finálního systému nebo aplikace.

 • Bez určitých znalostí či vybavení je v běžné praxi téměř nemožné tyto součástky rozpoznat, přesto existuje několik možností a metod, z nichž některé nám mohou napovědět a jiné takovou součástku naprosto spolehlivě odhalit.
 • Určitou informaci o původu součástky nám může poskytnout již základní…

  Celý článek na vyžádání…

 • THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE
  © Copyright 2008 UNITES Systems a.s. | vyrobila: MediaFabríca