UNITES Systems a.s. - Inovativní ATE řešení, polovodičové testování a měření - Top produkty, Solar KERBEROS

Polski  Slovensky  Italiano  Pусский  Español  Français 
Kontakt  English  Deutsch  Česky 

UNITES Systems a.s. - Inovativní ATE řešení, polovodičové testování a měření - Top produkty, Solar KERBEROS

Úvodní strana » Top produkty » Solar KERBEROS

Solar KERBEROS

  Solární mapa ČR

  Solar KERBEROS / Solární mapa ČR

  Solární mapa ČR

  Solární mapa Evropy

  Solar KERBEROS / Solární mapa Evropy

  Solární mapa Evropy

  Obrázek č.1

  Solar KERBEROS / VA charakteristiky FV panelu

  VA charakteristiky FV panelu

  Obrázek č.2

  Solar KERBEROS / Při zátěži pro 1000W/m a osvitu 400W/m

  Při zátěži pro 1000W/m a osvitu 400W/m

  Obrázek č.4

  Solar KERBEROS / Při zátěži pro 600W/m a osvitu 1000W/m

  Při zátěži pro 600W/m a osvitu 1000W/m

  Solar KERBEROS / Solar KERBEROS

  Solar KERBEROS
Odkaz na produktové stránky [http://www.solar-kerberos.cz]

Solar KERBEROS je systém pro efektivní využívání sluneční energie.

Patentovaný systém Solar KERBEROS slouží k efektivnímu ohřevu vody, zálohování důležitých zařízení, nabíjení akumulátorových spotřebičů, případně k napájení elektrických spotřebičů elektrickou energií vyrobenou fotovoltaickými (FV) panely. Protože slunce je z energetického hlediska nespolehlivý zdroj, je výhodné jeho energii akumulovat, což však nebývá levné. Proto jsme jako primární akumulační spotřebič využili akumulační ohřívač vody (bojler), ten má topné těleso odporové povahy a lze jej tedy napájet stejnosměrně. To je výhodné, protože u DC/DC měniče lze dosáhnout vyšší účinnosti při přizpůsobování zátěže zdroji – FV panelům. Ty mají VA charakteristiku závislou na aktuálním oslunění a proto je nutno topné těleso napájet prostřednictvím DC/DC měniče se sledováním tzv. bodu maximálního výkonu (MPP). Ten zajistí, že se z FV panelů do zátěže přenese vždy maximum slunečního záření při jakékoli intenzitě oslunění a to při účinnosti měniče kolem 98%. Solar KERBEROS kombinuje energii z FV panelů s energií ze sítě, takže při zamračených dnech či v zimě, kdy jsou panely pod sněhem vodu ohřívá energií ze sítě a to v jednotarifním, tak dvoutarifním systému (HDO).

Kromě ohřevu TUV může Solar KERBEROS zajišťovat i funkci záložního zdroje pro důležité spotřebiče – může nabíjet akumulátory, které prostřednictvím DC/AC měniče mohou napájet např plynové kotle, oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva, krbových vložek s výměníkem apod, pro které elektrická není primární energií, ale neobejdou se bez ní.

Výhody:

 • obsahuje DC / DC měnič s MPP trackováním
 • navržen primárně pro akumulaci energie v bojleru
 • může být použit prakticky libovolný bojler s jediným tělesem do 2,5 kW
 • SOLAR KERBEROS kombinuje napájení z FV panelů s energií ze sítě
 • TUV dostupná vždy při vynaložení co nejmenších nákladů
 • individuálně nastavitelné teploty z FV a ze sítě
 • přesně změřená hodnota energie z FV panelů
 • umožňuje propojení s nadřazeným systémem (chytré domy apod.)
 • umožňuje plně autonomní provoz bez vnějšího napájení (chaty apod.)
 • umožňuje efektivní využití „přebytečné“ energie – při nahřátí bojleru na maximální teplotu
 • umožňuje napojení na systém predikující sluneční svit v nejbližším období pro co největší využití solární energie
 • ovládání prostřednictvím přehledného dotykového displeje
 • možno integrovat prakticky s libovolným bojlerem
 • zastává funkci dvou elektronických termostatů (solar / síť) a elektronické pojistky
 • možno snadno integrovat s již namontovaným bojlerem, nebo bojler nový vybavit elektronickými čidly a ušetřit termostat a pojistku

  Co všechno umí?

  Zobrazit
 • provozní režimy – Line / Solar heating, Charging, Line Heating + Charging
 • množství spotřebované energie (zvlášť solar / síť) – denní a celkové počitadlo
 • aktuální stav měniče – vstupní / výstupní napětí, proud, výkon
 • chybové stavy – teplotní pojistka, čidla teploty, komunikace s měničem
 • stav solárních panelů (napětí) – OK, LOW, HIGH
 • stav sítě – OK, NO , stav měniče – ON, OFF, stav nabíjení – ON, OFF
 • stav bojleru – teplota
 • Nastavit
 • teplota ohřevu ze sítě / solaru
 • nízký tarif – YES / NO
 • maximální napětí na externím výstupu (pro nabíjení)
 • kalendář

  Co s přebytečnou energií?

 • napájení jiných spotřebičů s odporovou zátěží (topení, osvětlení)
 • nabíjení akumulátorových spotřebičů (elektrokolo, elektroskútr apod.)
 • nabíjení zálohovacích akumulátorů
 • zálohovacích akumulátorů lze s DC / AC měničem využít k zálohování důležitých spotřebičů (oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva nebo krbových vložek s výměníkem, plynové kotle, nouzové osvětlení apod. )
 • napájení spotřebičů normálně napájených ze sítě

  Budoucnost

 • SOLAR KERBEROS lze propojit s nadřazeným systémem
 • ohřev TUV a dobíjení bude možno plánovat s ohledem na předpověď slunečního záření
 • vzdálená správa (internet, mobil)
 • připojení ke Smart Grid
 • integrace SMART režimu bojleru
 • THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE
  © Copyright 2008 UNITES Systems a.s. | vyrobila: MediaFabríca