Screening test HVAC sensoru

Screening test HVAC sensoru

Testovaným výrobkem je teplotní sensor včetně ventilátoru. Tento sensor se podílí na řízení klimatizace vozu. Výrobek testujeme na konci výrobní procesu (End Of Line test) a navíc se 1% produkce testuje i v klimatické komoře a ve zvukové komoře (Sample test). 

End Of Line Test

Cílem je otestovat 100% produkce výrobků tak, aby byla ověřena jejich základní funkčnost. Test musí být velmi rychlý, aby nebrzdil výrobní proces. Pro zajištění dostatečné rychlosti testování je měřeno vždy 8 výrobků současně.


Měřené veličiny:

 • Teplota
  • Přesnost ± 0,5 °C proti referenci
  • Vzorkování 10 Hz
 • Proud
  • Přesnost ± 0,1mA
  • Vzorkování 10 Hz
 • Počet otáček
  • Přesnost ±10 RPM (běžná hodnota 5000 RPM)
  • Vzorkování 10 Hz

Použitý HW

 

Sample test

Zvuková izolační komora

Cílem měření ve zvukové izolační komoře je přesné testování akustických vlastností výrobku. Výrobek je vybaven ventilátorem, který při svém provozu produkuje akustický šum. V komoře jsou uloženy 4 výrobky současně, ale testuje se jeden po druhém. Uložením 4 výrobků zároveň dochází ke snížení manipulačního času a zefektivnění testovacího procesu.

Acoustic chamber

Měřené veličiny:

 • LAFmax hluk na pozadí
  • Vzorkování <1sec
  • Maximální hodnota 22dB/A
 • LAFmax Vzorku
  • Vzorkování <1sec po 5s po zapnutí
  • Maximální hodnota 40dB/A
 • LAeq (Equivalent continuous sound level)
  • Průměrná hodnota za 10s
  • Maximální hodnota 28dB/A
 • Rychlost otáček
  • Přesnost ±10 RPM (běžná hodnota 5000 RPM)
  • Vzorkování 10 Hz

HW:


Test v klimatické komoře

Cílem testu v klimatické komoře je ověření správné funkčnosti výrobku v teplotním rozmezí od -20°C do +80°C. Testování probíhá v definovaných bodech teplotního profilu, většinou po ustálení teploty výrobku. Teplotní profil trvá řádově hodiny a v jeho průběhu dochází ke změně napájecího napětí. Tím se výrobek testuje pro limitní podmínky, ve kterých musí fungovat. Pro zajištění efektivity testovacího procesu, testujeme 32 kusů zároveň.

Climatic chambreClimatic chambre

Měřené veličiny:

 • LAFmax hluk na pozadí
 • Vzorkování <1sec
 • Maximální hodnota 35dB/A
 • LAFmax Vzorku
  • Vzorkování <1sec
  • Maximální hodnota 45dB/A
 • LAeq (Equivalent continuous sound level)
  • Průměrná hodnota za 10s
  • Maximální hodnota 45dB/A
 • FFT analýza
  • Rozmezí 6 – 20kHz bez špiček
  • Centrální frekvence 10kHz
 • Proud
  • Přesnost ± 0,1mA
  • Vzorkování 10 Hz

HW:

 • Unites Cabinet Modular Tester
 • Unites Power Distribution Unit
 • Clima Temperature Systeme CTS T-40/50 (-40°C +180°C)
 • Brüel & Kjær 2250 L
 • TDK Lambda Z20-10-U
 • Keysight DMM 34465A
 • VPC G6 interface
 • Průmyslové PC s UPS
   

Kontakt: 

 Karel Neřád       

Karel Neřád

 

 

Nahoru