DC motor tester

DC motor tester

Zařízení pro měření charakteristik AKKS a DC motorů. Jednotlivé měřené parametry jsou uvedeny níže . Aplikace je navržena v programu LabView fy National Instruments dle potřeb a požadavků zákazníka. 

Stáhěnte si datasheet zde

 

AKKS

Aplikace si umí vyčíst autosekvenci (parametry jednotlivých kroků) která je předepsaná v csv tu si rozklíčuje a podle toho testuje danou jednotku.
Aplikace komunikuje s DUTem pomocí programu CANoe skrze převodník Vector. Do aplikace se nastaví cesta ke konfiguračnímu souboru pro CANoe a aplikace se postará o zbytek. LIN komunikace louží jako povel k otáčení a uspání jednotky.
Poté proběhne měření a logování hodnot. Celé měření je v reálném čase vykreslováno na obrazovku. Nakonec aplikace vykreslí zákazníkem zadané  úseky do excelu jako report (pdf soubor). 
 

Měření:

 • napájecí napětí
 • proud
 • moment
 • úhel natočení
 • proud do brzdy
 • spací proudy (DUT má uspanou LIN komunikaci)

- vzorkovací frekvence 1000s/s

 

DC motor

Aplikace si umí vyčíst sekvenci předepsanou v csv. Zákazník si může do toho souboru předepsat parametry pro nespočet různých modelů motoru. V nastavení testovací aplikace si už jen zvolí daný model.
Před samotným měřením se motor roztočí a zjistí se jakým směrem se otáčí kvůli kontrole se seqvencí. Poté začne měření zatěžovací charakteristiky, při které se motor brzdí programovatelnou brzdou do úplného zastavení.
Naměřené hodnoty se pak jsou vyhodnoceny programem který počítá RMS ( parametry je možno nastavit ) tyto hodnoty jsou pak zapsány do datalogového souboru a z něho se pak vytvoří grafy v excelu.

Měření:

 • napájecí napětí
 • moment
 • RPM
 • proud do brzdy
 • napětí na Hall senzoru

 

Nahoru